μέμφομαι

μέμφομαι
(ΑM μέμφομαι, Μ και μέφομαι και μέμφω)
1. κατηγορώ, κακολογώ, κατακρίνω, καταφέρομαι εναντίον κάποιου («μεμψομένους τοῑσι Λακεδαιμονίοισι ὅτι περιεῑδον ἐσβαλόντα τὸν βάρβαρον ἐς τὴν Ἀττικήν», Ηρόδ.)
2. μεμψιμοιρώ, έχω παράπονα με τη μοίρα μου
3. έχω παράπονα εναντίον κάποιου, δεν είμαι ικανοποιημένος από κάποιον («μέμφομαι ἡμῑν λογισαμένοις», Λουκιαν.)
μσν.-αρχ.
(ως παθ.) κατηγορούμαι από κάποιον, υφίσταμαι μομφή («τῆς μεμφθείσης ὑπολήψεως», Στουδ. Θεόδ.)
αρχ.
(γενικά) παραπονιέμαι για κάτι («τιμῆς ἐμέμφθη», Ευρ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Το ρ. με δικανική σημ. ανάγεται σε ΙΕ ρίζα *membh- «κρίνω, κατακρίνω» και συνδέεται πιθ. με γοτθ. bimampjan «περιγελώ, χλευάζω, υβρίζω» (με ανερμήνευτο -p-) και αρχ. ιρλδ. mebul.
ΠΑΡ. μεμπτός, μέμψη, μομφή
αρχ.
μέμφειρα, μεμφητός, μεμφωλή.
ΣΥΝΘ. (Β' συνθετικό) επιμέμφομαι, καταμέμφομαι
αρχ.
αντιμέμφομαι, απομέμφομαι, διαμέμφομαι, προσμέμφομαι, υπομέμφομαι].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • μέμφομαι — μέμφομαι, μέμφθηκα βλ. πίν. 14 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • μέμφομαι — blame pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μέμφομαι — κατηγορώ, ψέγω, κατακρίνω: Τον μέμφεται για την ανευθυνότητά του …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • μέμφεσθε — μέμφομαι blame pres imperat mp 2nd pl μέμφομαι blame pres ind mp 2nd pl μέμφομαι blame imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μεμφθέντα — μέμφομαι blame aor part pass neut nom/voc/acc pl μέμφομαι blame aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μεμφομένων — μέμφομαι blame pres part mp fem gen pl μέμφομαι blame pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μεμφόμεθα — μέμφομαι blame pres ind mp 1st pl μέμφομαι blame imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μεμφόμενον — μέμφομαι blame pres part mp masc acc sg μέμφομαι blame pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μεμφόμεσθα — μέμφομαι blame pres ind mp 1st pl μέμφομαι blame imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μεμψαμένων — μέμφομαι blame aor part mid fem gen pl μέμφομαι blame aor part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”